Sprawozdanie za okres od 20.11.2021 r. do 07.07.2022 r. za sprzątanie i dekorację kościoła parafialnego

Sprawozdanie za okres od 20.11.2021 r. do 07.07.2022 r. z przychodów i wydatków na sprzątanie i dekorację kościoła parafialnego we Wrocławiu-Pawłowicach   Saldo na dzień 20.11.2021                                                      695 zł Wpłaty od 20.11 do końca 2021 r. (47 wpłat)                          3200 zł Wpłaty z przelewów za okres 20.11-31.12.2021                     435 zł   W…
Dowiedz się więcej