Kościół Domowy

Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

 W 2006 r., dzięki kilku rodzinom osiedla, powstał na Pawłowicach pierwszy krąg Kościoła Domowego Oazy Rodzin. Domowy Kościół to wspólnota rodzin w ramach Ruchu Światło-Życie.

 Rodzina w czasach dzisiejszych znajduje się pod wpływem rozległych, głębokich, szybkich przemian społecznych i kulturowych. Wiele rodzin przeżywa ten stan, dochowując wierności tym wartościom, które stanowią fundament instytucji rodzinnej – inne stanęły niepewne i zagubione wobec swych zadań, a niektóre zwątpiły i zatraciły świadomość znaczenia życia w sakramentalnym związku małżeńskim i rodzinnym. W rodzinie uczymy się kochać, rozróżniać dobro od zła, uczymy się modlić i poznawać Boga. Rodzina jest więc małym Kościołem. Możemy więc powiedzieć, że rodzina jest „Domowym Kościołem”.

 W ramach Ruchu Światło-Życie, także na Pawłowicach, Domowy Kościół rozwija się jako wspólnota rodzin – nazwana również oazą rodzin czy kręgami rodzin. Co to jest Ruch Światło-Życie? Powstał on z inicjatywy sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego (1921–1987) na bazie posoborowej odnowy Kościoła. Kościół to nie tylko hierarchia kościelna, siostry zakonne czy księża. Kościół to my wszyscy, ludzie ochrzczeni, którzy uczestniczymy w jego życiu.

  Znakiem Ruchu Światło-Życie są przedstawione dwa greckie słowa: ФΩΣ i ΖΩΗ (Światło i Życie) wpisane w znak krzyża. Znak ten, a zarazem nazwa Ruchu, wyraża jego istotę i cel: światło Ewangelii wprowadzone w życie każdej rodziny. „Domowy Kościół”, do którego należą rodziny z Parafii Pawłowice, zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską. Jest to dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem (co w dzisiejszych czasach jest bardzo trudne, ale możliwe). Domowy Kościół pomaga we wspólnym dążeniu do dobra, wychowywania dzieci w duchu chrześcijańskim. Rodziny na Pawłowicach, które są na tej drodze, dążą do odnowy małżeństwa przez: czytanie i rozważanie Słowa Bożego, tak by ono stawało się drogowskazem w życiu; codzienną modlitwę – jako osobiste spotkanie i rozmowę z Chrystusem, naszym Zbawicielem. Comiesięczne spotkania kręgu Domowego Kościoła są na Pawłowicach w miejscu i o czasie uzgodnionym wspólnie przez małżonków.

 Zapraszamy wszystkie rodziny do tworzenia kolejnych kręgów (4-7 rodzin) Domowego Kościoła. Zgłoszenia chęci uczestnictwa prosimy kierować do ks. Michała, który jest moderatorem istniejącego kręgu na Pawłowicach.