Duszpasterze

Proboszcz

Ks. Michał Machał

ust. 2006

Wikariusz

Ks. Michał Janusiewicz

ust. 2022

.

Rezydent

Ks. Paweł Machał

 Kapelan Mniszek Benedyktynek od Nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu