Dom Parafialny im. św JP II

Historia powstania Domu Parafialnego im Św. Jana Pawła II

Zaczęła się ona wtedy, kiedy trwał jeszcze pontyfikat Papieża-Polaka, naszego Wielkiego Rodaka i kiedy zaczęliśmy sobie zdawać sprawę z tego, że ten pontyfikat – wcześniej czy później – skończy się i dobrze byłoby go w jakiś godny sposób upamiętnić.

Pomników w postaci figur czy różnego rodzaju znaków pamięci o nim, jeszcze za jego życia powstało bardzo wiele. Chodziło jednak o taki rodzaj upamiętnienia, które będzie nie tylko o nim przypominało, ale także służyło – w duchu tego pontyfikatu – żywemu Kościołowi, czyli rodzinom, dzieciom i młodzieży.

„Taka okazja nadarzyła się akurat wtedy, kiedy 18.09.2006 r. zostałem mianowany proboszczem Parafii NSPJ we Wrocławiu-Pawłowicach”, jak wspomina to wydarzenie Ks. Proboszcz M. Machał. Okazało się, że w tej Parafii jest przedwojenny, po-ewangelicki kościół przy którym praktycznie nie było żadnego innego obiektu, który umożliwiałby realizację aspiracji najmłodszych zwłaszcza Parafian. Oni sami w tym czasie byli zaangażowani w realizację idei świetlicy, jaka funkcjonowała przy tymże kościele. Ponadto księża mieszkali na terenie osiedla, w domu znacząco odległym od samego kościoła. Stąd często zdarzały się poszukiwania i pytania ludzi spoza Parafii: Gdzie tu jest Parafia? Gdzie tu mieszka ksiądz???  

Pierwszą inicjatywą związaną z upamiętnieniem Pontyfikatu JP II były comiesięczne Apele odbywające się 2-go każdego miesiąca, od dnia śmierci Jana Pawła II, a następnie – już po kanonizacji – comiesięczna modlitwa i wspomnienie  związane z dniem 22.10. – czyli dniem inauguracji tego pontyfikatu i trwa ona do dnia dzisiejszego. 

W tym czasie pojawiła się też inicjatywa zbierania pamiątek związanych z życiem i działalnością Świętego Papieża. Pierwszą z nich stało się zakupienie Dzieł Zebranych Papieża Jana Pawła II, wydanych pod patronatem + P.  Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, a następnie uzyskanie relikwii, jaką stał się najpierw korporał na którym Papież JP II celebrował Msze św., jak to potwierdził jego osobisty sekretarz, późniejszy ks. kard. Stanisław Dziwisz. Na prośbę Ks. Proboszcza – Ks. Kardynał przekazał nam także relikwię z krwią Papieża, zachowaną na materiale opatrunkowym po zamachu na jego życie w 1981 r. W ten sposób odbywało się budowanie zaplecza duchowego dla dzieł, którym miał patronować Św. Jan Paweł II w naszej Parafii.

Pierwszym materialnym przedsięwzięciem upamiętniającym pontyfikat Jana Pawła II w naszej Parafii stała się dzwonnica i trzy dzwony, zwłaszcza Św. O. Pio i Św. Jana Pawła II, które zostały ufundowane i poświęcone uroczyście w 6 r. śmierci Papieża-Polaka.

Następnym stała się budowa kościoła filialnego w Pruszowicach, która została zwieńczona konsekracją dnia 18.09.2021. Jego budowa została zapoczątkowana w 2010 r.; i również tam – przy tym kościele znajdują się relikwie Św. JP II.  

Budowa Domu Parafialnego rozpoczęła się w roku 2014, ale przygotowania do tego wyprzedziły budowę kościoła w Pruszowicach. Ostatecznie jednak – z uwagi na oczekiwania mieszkańców Pruszowic oraz samych Pawłowiczan – najpierw została podjęta budowa kościoła a potem dopiero budowa Domu parafialnego. Z tych też powodów, w pewnym okresie czasu, Parafia zmagała się aż z podwójnym obciążeniem inwestycyjnym.

Pierwszy projekt koncepcyjny został opracowany przez zespół projektancki w którym dużą rolę odegrała P. inż. Małgorzata Żugaj-Hendrich, która później się jednak z tego zespołu wycofała, a  rozpoczęte dzieło poprowadził dalej projektant P. Tadeusz Szukała, a po nim P. inż. Rafał Pyrcz, który ostatecznie doprowadził to dzieło do szczęśliwego końca. Kierownictwo realizacji całego projektu przyjął na siebie P. inż. Wojciech Stachowiak, który wcześniej kierował także budową kościoła pruszowickiego.

Budowniczym Domu parafialnego był P. Robert Hałycz, który wcześniej wraz ze swoją ekipą prowadził budowę kościoła w Pruszowicach. Obaj Panowie, zarówno P. Wojciech Stachowiak jak i P. Robert Hałycz zostali odznaczeni Medalem Św. Jadwigi Śląskiej podczas uroczystości konsekracyjnej kościoła pruszowickiego.  

W dniu 18 maja 2022 w 102 rocznicę urodzin Karola Wojtyły – Św. Jana Pawła II, pod przewodnictwem Ks. Abp Józefa Kupnego, odbyło się poświęcenie Domu Parafialnego oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej.

Parafia wyraża ogromną wdzięczność wszystkim Ofiarodawcom i Budowniczym, zwłaszcza tym, którzy bezinteresownie wnosili swój wielki wkład w powstanie tego Domu. Najbardziej ofiarnym z pośród nich – Ks. Abp J. Kupny Metropolita Wrocławski, na prośbę Ks. Proboszcza – przyznał odznaczenia Medalem Św. Jadwigi Śląskiej. Do osób tych należą: 1) P. Rafał Pyrcz – projektant; 2) P. Marek Pindur – geodeta; 3) P. Jerzy Wilusz – kierujący zespołem elektryków; 4) P. Edward Macuski, 5) P. Jan Nowicki oraz P. Marek Niedzielski. Wyróżnionym tym zaszczytnym odznaczeniem serdecznie gratulujemy, a wszystkim, którzy wnieśli jakikolwiek wkład w powstanie tego Domu – życzymy nieustannej opieki i wstawiennictwa Św. JP II, zarówno w życiu osobistym jak i rodzinnym.         

Etapy budowy Domu Parafialnego – Galeria