Caritas Parafialny

Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa


Parafialny Zespół Caritas to grupa wolontariuszy, która w sposób systematyczny i zorganizowany jest bezpośrednio zaangażowana w działalność charytatywną w parafii. Ich zadaniem jest realizowanie inicjatyw stawianych przez Caritas Diecezji Wrocławskiej oraz zadań pojawiających się w społeczności parafialnej. Wolontariusze PZC angażują się przede wszystkim w służbę chorym, ubogim, samotnym i niepełnosprawnym. Celem PZC jest zaspokajanie duchowych i materialnych potrzeb parafian wypływające z ewangelicznego przykazania miłości i mające na uwadze godność każdej osoby ludzkiej.

W naszej parafii co 3 niedzielę miesiąca – PZC prowadzi zbiórkę na pomoc materialną dla osób potrzebujących w naszym środowisku