Sprawozdanie za okres od 20.11.2021 r. do 07.07.2022 r. za sprzątanie i dekorację kościoła parafialnego

Sprawozdanie za okres od 20.11.2021 r. do 07.07.2022 r.
z przychodów i wydatków na sprzątanie i dekorację
kościoła parafialnego we Wrocławiu-Pawłowicach

 

Saldo na dzień 20.11.2021                                                      695 zł

Wpłaty od 20.11 do końca 2021 r. (47 wpłat)                          3200 zł

Wpłaty z przelewów za okres 20.11-31.12.2021                     435 zł

 

W sumie saldo na koniec roku 2021 r.                           4330 zł

 

1/2 ofiar z opłatków przeznaczona na sprzątanie                  3150 zł

Wpłaty w roku bieżącym do 07.07.2022 r. (163 wpłaty)        12700 zł

 

Razem przychód                                                       20 180 zł

 

_________________________________________________________________________

 

Razem wydatki                                                           6830 zł

 

Rozliczenie wydatków:

Sprzątanie:                                                                           5100 zł

Kwiaty i dekoracja                                                                1730 zł

 

_________________________________________________________________________

 

Saldo przechodzące na okres po 07.07.2022 r.            13 350 zł

 

Sprzątanie wnętrza kościoła wykonywano odpłatnie. Kwota za kwiaty i dekoracje, to kwota tylko za materiały, gdyż Zespół Dekoracyjny wykonywał dekoracje i układał kwiaty bezpłatnie. Za włożoną pracę w utrzymanie czystości i piękno naszego kościoła serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również osobom, które bezinteresownie dbały o czystość otoczenia kościoła, jak sprzątanie liści, czyszczenie rynien, sadzenie i podlewanie kwiatów, plewienie, koszenie trawy, zamiatanie, czyszczenie otoczenia kościoła z okazji uroczystości I Komunii Świętej, odpustu i innych świąt. Dziękujemy Parafianom za złożone ofiary na ten cel i wszystkim, którzy poczuwają się do utrzymania naszego kościoła. Serdeczne Bóg zapłać!

 

Sprawozdanie sporządził ks. Jacek Hołowacz