Wolontariat do spraw Uchodźców z Ukrainy

Tekst odczytany w czasie Mszy Świętych niedzielnych w dniu 13.03.2022

Szczęść Boże,

Informujemy, że przy naszej parafii został utworzony kilkunastoosobowy zespół wolontariuszy, którego zadaniem jest pomoc Parafianom oraz przybywającym do nas uchodźcom z Ukrainy.

Wkrótce po wybuchu wojny spontanicznie zorganizowaliśmy oddolnie pierwszy transport paczek żywnościowych do przygranicznych Niżankowic i Dobromila, kilka dni później nieco większy do parafii Dobromil oraz do Słochyń k. Chyrowa i Laszek Murowanych. Paczki do Laszek były przygotowane przez szkołę w Siedlcu i naszych parafian. Szczególne podziękowania kierujemy za zaangażowanie finansowe dla członków chóru parafialnego, ich rodzin i znajomych oraz parafian, którzy wsparli dodatkowo tę akcję w Środę Popielcową. Dziękujemy również Radzie Osiedla za przekazanie 10 paczek żywnościowych na tę akcję pomocową dla rodzin, które pozostały na Ukrainie i potrzebowały tego wsparcia.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do auli w domu parafialnym na indywidualne spotkania i rozmowy z dyżurującymi przedstawicielami zespołu wolontariuszy zaraz po Mszy Świętej. Spotkania te odbędą się nie tylko po każdej dzisiejszej Eucharystii, ale również w ciągu tygodnia po Mszach wieczornych (w auli domu parafialnego).

Zbieramy również zapisy rodzin, które rozważają w najbliższym czasie  (lub niedalekiej przyszłości) możliwość przyjęcia pod swój dach osób uciekających z objętej wojną Ukrainy. Nasz zespół pragnie wspierać takie rodziny w pozyskaniu żywności, środków higienicznych, nowej nieużywanej odzieży oraz koców, kołder i innych niezbędnych artykułów w związku z zakwaterowaniem uchodźców na określony czas. Przewidujemy też lekcje języka polskiego dla dzieci i dorosłych Ukraińców. Pragniemy wesprzeć Uchodźców w aktywizacji zawodowej poprzez pomoc w znalezieniu pracy dorywczej, ale również stałej. Chcemy objąć te osoby  opieką psychologiczną z zakresu radzenia sobie z traumatycznymi doświadczeniami. Mamy w swoim zespole terapeutę gotowego do udzielenia takiego wsparcia.

Wszystkie osoby zainteresowane pomocą parafianom i uchodźcom zapraszamy do współpracy i kontaktu z przedstawicielami parafialnego zespołu wolontariuszy.

Przy okazji, w związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego, proponujemy naszym młodym parafianom, czyli uczniom szkoły podstawowej oraz szkół średnich, bezpłatne zajęcia z języka polskiego i matematyki oraz w miarę możliwości również z innych  przedmiotów w budynku Domu Parafialnego. Chętnych na ww. zajęcia, jak również osoby mogące je społecznie poprowadzić, prosimy o pozostawienie swoich danych kontaktowych u osób dyżurujących w auli zaraz po Mszach Świętych w niedzielę oraz w dni powszednie.

Ewentualne poszerzenie zakresu wykorzystania Domu Parafialnego w celu niesienia pomocy Uchodźcom uzależnione jest od przyspieszenia prac związanych z niezbędnymi odbiorami technicznymi obiektu, a także uzupełnienia brakujących elementów zaplecza sanitarnego, niezbędnego dla funkcjonowania tego Domu wobec nowych i zmieniających się oczekiwań, czy wyzwań.