Synod 2021-2023 Spotkania w parafii

     Papież Franciszek zaprasza cały Kościół na Synod. Synod pochodzi od greckiego słowa nodos oznaczającego zebranie. Zatem Synod to zebranie przedstawicieli duchowieństwa i świeckich w Kościele. Jednak tym razem to zaproszenie jest skierowane nie tylko do przedstawicieli, ale do wszystkich członków Kościoła na całym świecie, czyli do każdego z nas. Celem jest usłyszenie, co dzisiaj mówi Kościół, a szczególnie ważne jest, by dać się wypowiedzieć tym, którzy na co dzień nie są wysłuchiwani lub są na marginesie Kościoła. Dlatego kluczowe w Synodzie jest to, aby umieć słuchać innych. W procesie synodalnym ważne jest słuchanie Ducha Świętego, tego, co On chce nam przekazać, jak chce nas prowadzić. Dlatego poprzez wypowiedzi uczestników musimy wsłuchać się w to, co mówi do nas Duch Święty, bo nie zawsze nowatorskie pomysły różnych ludzi są zgodne z wolą Bożą. Synod również ma za zadanie dostrzec i docenić bogactwa i różnorodności darów i charyzmatów, którymi Duch Święty obdarza w wolności dla dobra wspólnoty i całej rodziny ludzkiej. Ma również ukazać zakorzenione stereotypy i wypaczone praktyki, które nie są zgodne z Ewangelią, by móc je eliminować. To wszystko ma doprowadzić do zmian, które pomogą nam budować piękniejszy i lepszy świat. W końcu Synod ma odnowić relacje między członkami wspólnot chrześcijańskich, jak również między wspólnotami a innymi grupami społecznymi, np. wyznawcami innych religii, ruchami obywatelskimi czy organizacjami społecznymi.

            Synod oficjalnie się rozpoczął w październiku br. i teraz trwa jego pierwszy etap na poziomie parafialnym. Zakończy się on w maju. Następnie wszystkie parafie wyślą swoje wnioski ze spotkań do diecezji i rozpocznie się kolejny etap — diecezjalny. Potem będą trwały prace na poziomie episkopatu danego kraju, aż w końcu przedstawiciele wszystkich krajów udadzą się z podsumowanymi wnioskami na ostatni etap do Rzymu z papieżem Franciszkiem. Dla nas najważniejszy jest etap obecny, bo teraz mamy możliwość spotkania się, zabrania głosu i posłuchania innych. My w naszej parafii pawłowickiej zaplanowaliśmy pierwsze spotkanie synodalne na 15.12.2021 r. w kościele na godz. 19.00. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie wszystkich chętnych, również te osoby, które nie uczestniczą regularnie w praktykach religijnych. Chcemy usłyszeć Wasz głos, Waszą opinię na temat różnych działań w Kościele. Miejmy poczucie, że każdy z nas ma teraz możliwość wypowiedzenia się. Oto pytania, na podstawie których chcemy oprzeć konwersację synodalną:

  1. Jak rozumiesz pojęcie Kościoła?
  2. Z kim tworzysz Kościół?
  3. Jakie są twoje oczekiwania i czy czujesz się wysłuchany w swojej parafii?
  4. Co chcesz powiedzieć w temacie Mszy świętych i udzielanych w naszej parafii sakramentów (I Komunia Św., Bierzmowanie)?
  5. Czy uważasz, że w naszej parafii ubodzy i pokrzywdzeni w jakikolwiek sposób są otoczeni należytą opieką? Co możesz zrobić, aby było lepiej?
  6. W jaki sposób powinniśmy ewangelizować innych?

            Oczywiście są to tylko propozycje i możemy podejmować dyskusję dotykając innych problemów. Może być tak, że będzie potrzeba zorganizowania kolejnych spotkań, by móc kontynuować naszą rozmowę albo będziemy musieli wprowadzić inne formy, by dotrzeć szczególnie do tych, którzy nie skorzystali z zaproszenia. Tego jeszcze nie wiemy. Czas pokaże, jakie są dalsze potrzeby. Na razie skupmy się na spotkaniu 15.12 i chciejmy skorzystać z zaproszenia. Zapraszamy też osoby, które nie lubią lub nie chcą się wypowiadać. Nikt nie będzie na siłę pytany. Zabierze głos tylko ten, kto chce. Może zdarzyć się tak, że ktoś nie planował nic mówić, ale uczestnicząc w spotkaniu, słuchając, co mówią inni albo pod wpływem modlitwy czy Słowa Bożego jednak poczuje, że chce zabrać głos. Dlatego tak ważna jest nasza obecność. Nie zmarnujmy tej szansy i spotkajmy się w naszym kościele 15.12. Warto też pogłębić swoją wiedzę o Synodzie przed naszym spotkaniem. Dlatego zachęcam do zaglądnięcia do internetu na stronę http://www.archidiecezja.wroc.pl/

 

Ks. Jacek Hołowacz