Sprawozdanie z działalności Biblioteki Parafialnej w 2022 r.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Parafialnej w 2022 r.

W minionym roku 2022 biblioteka była czynna jak zwykle w piątki od godz. 15.30 do 17.30.

Do dyspozycji czytelników jest 2509 książek, czasopism i innych nośników wiedzy. Aktualnie 10 osób aktywnie wypożycza książki. W tym roku wypożyczono ich 27.

W związku z napaścią Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. nasza biblioteka stała się miejscem nauki języka polskiego dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Zajęcia odbywały się w ramach działalności spontanicznie zawiązanego parafialnego wolontariatu. Jako społeczny opiekun księgozbioru i z zawodu nauczyciel języka polskiego podjęłam się pracy z uchodźcami w piątki w ustalonych wcześniej godzinach. Przez pomieszczenie biblioteki przewinęło się w okresie od 18 marca do 9 września 2022 r. 33 Ukraińców w różnym wieku, przede wszystkim kobiety. Przybyli do nas z 14 miejscowości: z Odessy, Chmielnickiego, Żytomierza, Kijowa, Zaporoża, Krzywego Rogu, Dniepro, Zinkowa, Kramatorska, Słowiańska, Sum, Charkowa, Awdiejewki i Lwowa. Największą barierą poznawczą dla nich był nasz alfabet. A więc od niego zaczęłam nauczać języka polskiego. Kolejnym zadaniem było przyswojenie popularnych zwrotów grzecznościowych przydatnych w podstawowej komunikacji z Polakami. Przy pomocy łatwych polskich tekstów ćwiczyliśmy czytanie i rozumienie obcego dla uchodźców języka. Posługiwałam się przez siebie wykonanymi pomocami wizualnymi. Muszę przyznać, że udawało się nam Słowianom porozumieć, a nawet się w pewnym sensie zaprzyjaźnić. Pomocny mi był język rosyjski, którego moje pokolenie przymusowo uczyło się w szkołach na różnych poziomach, a który był dobrze znany moim uczniom, zwłaszcza pochodzącym z terenów wschodnich Ukrainy. Dużą pomoc okazał przybyszom wojennym pan Jacek Orzechowski, który bezpłatnie wydrukował w swojej firmie podstawowy podręcznik w formie „rozmówek” opracowanych przez studentów Uniwersytetu Wrocławskiego dla gości z Ukrainy. A oni bardzo chętnie z niego na co dzień nadal korzystają.

Do Polski stale przybywają uchodźcy z Ukrainy. Ich liczba przekroczyła 9 milionów. Wielu wróciło do swoich miast, ale są i tacy, którzy w Polsce zatrzymali się na dłużej, pracują, a ich dzieci chodzą do polskich szkół. Wojna trwa. Rosjanie są bezwzględni. A my, Polacy powinniśmy pomagać sąsiadom i to jako państwo i zwykli obywatele nieustannie czynimy.

Irena Kuflińska

Wrocław, 10 stycznia 2022 r.