Słowo Boże Dla Ciebie Na Wielki Post

Niektórzy uczestnicy spotkań biblijnych, zainspirowani wykładami ks. Prof. Kempiaka, przygotowali fragmenty Słowa Bożego zaczerpnięte z czytań liturgicznych na okres Wielkiego Postu. Od Środy Popielcowej będzie je można znaleźć na stoliku pod chórem zarówno na Pawłowicach jak i w Pruszowicach. Zapraszamy wszystkich do losowania i osobistej refleksji nad wybranym tekstem. Przypominamy też, że kolejne spotkanie biblijne w formie wykładu, z możliwością zadawania pytań, dla wszystkich chętnych – odbędzie się 3 marca w piątek o g. 18.45; tym razem – ze względu na rosnącą liczbę uczestników spotkań – w auli Domu JP II