Pątniczym szlakiem św. Jakuba do Santiago de Compostela – Relacja ze spotkania

W sobotę 28 stycznia 2023 o godz. 19:00 w Auli Domu Parafialnego odbyła się prezentacja ze zdjęciami autorstwa Pani Elizy Wasilewskiej, która opowiedziała nam o swoich doświadczeniach na hiszpańskim pątniczym szlaku św. Jakuba do Santiago de Compostela.

Na spotkaniu było około 30 osób. Pani Eliza przedstawiła zgromadzonym relację ze zdjęciami ze swoich dwóch pielgrzymek do Santiago de Compostela. Pierwsza z nich miała miejsce w październiku 2021 roku i wiodła tzw. Camino portugalskim. Trasa formalnie licząca 123 kilometry w rzeczywistości była dłuższa.

W dalszej części prezentacji Pani Eliza podzieliła się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami i przeżyciami związanymi z jej drugą pielgrzymką do Santiago de Compostela, która miała miejsce we wrześniu 2022 roku. Tym razem trasa była trudniejsza i do grobu świętego Jakuba prowadził bardziej górzysty szlak – Camino Primitivo o długości ponad 300 kilometrów. Początek tej drogi ma miejsce w Asturii na czele z katedrą w Oviedo, w której znajduje się słynna „Chusta z Oviedo”. Prelegentka przybliżyła słuchaczom pochodzenie tej chusty oraz jej wpływ na walor duchowy pielgrzymowania do Santiago.

Po zakończeniu swojej prezentacji Prelegentka odpowiadała na liczne pytania, również natury technicznej pielgrzymowania do Santiago de Compostela.

Uczestnicy spotkania mogli również zapoznać się przyniesionymi publikacjami, mapkami i souvenirami dotyczącymi Camino de Santiago. Książka „Duchowa pielgrzymka do Santiago de Compostela” znajduje się na stanie naszej parafialnej biblioteki.

Certyfikat przejścia szlaku św. Jakuba wydaje się wszystkim pielgrzymom, którzy przeszli do Santiago de Compostela przynajmniej 100 km. Certyfikaty wydaje się również osobom, które pielgrzymowały na rowerach lub konno, ale minimalny limit wynosi w takim przypadku 200 km.

Na sali przygotowane były również flagi przywiezione z Półwyspu Iberyjskiego: hiszpańska, prowincji Galicja (w której znajduje się Santiago de Compostela) oraz portugalska. W imieniu zgromadzonych Prelegentce Pani Elizie Wasilewskiej podziękował współprowadzący to spotkanie Maciej Oziembłowski. Mamy nadzieję, że ta bardzo ciekawa i emocjonalna prezentacja będzie zachętą dla innych, aby wzorem Pani Elizy pójść wybranym przez siebie wariantem szlaku św. Jakuba do Santiago de Compostela.

Prezentacja z tego spotkania w wersji PDF znajduje się pod poniższym linkiem.

W tym miejscu znajduje się również zapis wideo z tego spotkania.

Organizatorzy składają raz jeszcze serdecznie podziękowania Prelegentce za swoje świadectwo oraz za możliwość umieszczenia prezentacji na stronie parafii.