Komunikat wolontariuszy ds. pomocy uchodźcom 10.04 – komunikat nr 5

KOMUNIKAT WOLONTARIUSZY DS.POMOCY UCHODZCOM       10.04     komunikat nr 5

W parafialnym punkcie wolontariatu udzielane jest doraźne wsparcie (w miarę naszych możliwości) dla zgłaszających się uchodźców z Ukrainy. Nadal poszukiwane są lokale mieszkalne oraz oferty pracy tymczasowej i stałej. Prosimy o zgłaszanie do nas możliwości zatrudnienia osób z Ukrainy.

W najbliższym tygodniu do środy dyżurujemy bez zmian, potem świąteczna przerwa do 18 kwietnia włącznie.

W tym tygodniu zmiana dnia zajęć języka polskiego z piątku na poniedziałek 11.04, godzina 15.30-17.30 oraz matematyki na środę 13.04, godzina 17.00 – 18.00, spotkanie z psychoterapeutą w Wielki Piątek odwołane.

W minionym tygodniu z wpłaty sponsora zakupiliśmy 2 kolejne agregatory prądotwórcze i 4 kuchenki turystyczne oraz 30 konserw mięsnych. Zostały one wysłane humanitarnym transportem karmelitańskim z Przemyśla na Ukrainę.

Otrzymaliśmy z IPN komplet 6 planszowych gier historycznych, które staną się zaczątkiem utworzenia Klubu Gier Planszowych w parafii. Będzie on niebawem uruchomiony dla zainteresowanych.

W dniu dzisiejszym po Mszach Świętych wolontariusze zbierają datki do puszek na pomoc świąteczną dla uchodźców oraz rodzin pozostałych na Ukrainie w Słochyniach i okolicach: Dobromilu, Niżankowicach i Laszkach Murowanych. Transport darów na Ukrainę przewidujemy w maju.

Pomoc rzeczową, zwłaszcza trwałą żywność i chemię gospodarczą można przynosić w ciągu tygodnia do auli na dyżury wolontariuszy lub zostawiać w przygotowanych pudełkach w kościele.

27.04 jest zaplanowane spotkanie poświąteczne dla uchodźców mieszkających na terenie naszej parafii. Rodziny udzielające gościny prosimy o zgłaszanie udziału swoich podopiecznych do dyżurujących wolontariuszy.