8 Niedziela Zwykła – 27.II.2022 r. Ogłoszenia

 

Ogłoszenia Duszpasterskie

8 Niedziela Zwykła – 27.II.2022 r.

 

  1. Przeżywamy 4-ą, ostatnią niedzielę miesiąca lutego, która rozpoczyna Tydzień Modlitwy o Trzeźwość Narodu. Z tej okazji zachęcamy do wynagradzania Bogu za grzechy związane z nadużywaniem alkoholu i przygotowywania dobrych postanowień na okres W.P.…
  2. Tradycyjnie, w przededniu Wielkiego Postu, a więc w poniedziałek i wtorek odbywać się będzie całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu o charakterze ekspiacyjnym, czyli wynagradzającym. Program adoracji jest wywieszony na tablicy ogłoszeń! Serdecznie zachęcamy do udziału od g. 9-18.00.
  3. W nowym tygodniu: najważniejszym wydarzeniem będzie POPIELEC, czyli uroczyste rozpoczęcie Wielkiego Postu, które nastąpi w środę popielcową, na Mszy św. z posypanie głów popiołem, znakiem pokuty: o g. 9.00, 16.30 i 18.00 – na Pawłowicach oraz o g. 19.00 w Pruszowicach! W środę obowiązuje post ścisły, czyli powstrzymanie się od spożywania potraw mięsnych od 14 r. aż do końca życia, a od 18 do 60 r. życia – także ograniczenie ilości spożywanych posiłków: 2 lekkie i jeden do syta. W I Czwartek – adoracja z okazją do Spowiedzi od g. 17.00: czcimy Św. Kazimierza Królewicza; w I Piątek: od 8.30 odwiedziny Chorych, o 9.00 – pierwsza w tym roku DK: zapraszamy zwłaszcza dorosłych, o 00 – Godzina Miłosierdzia i adoracja eucharystyczna do DK o g. 17.30: na tę DK zapraszamy zwłaszcza dzieci i młodzież; wieczorna Msza św. ku czci NSPJ, w intencjach wynagradzających. W Pruszowicach DK o g.18.30 i po niej Msza św. W I Sobotę – Różaniec z medytacją od g. 8.15 i Msza św. ekspiacyjna ku czci Niepokalanego Serca NMP.
  4. Za tydzień, 1-a niedziela miesiąca i zarazem I Niedziela W-P – adoracyjna: Prymaria w int. od II Róży ŻR: „O jak najpiękniejszy rozkwit i rozwój Róż ŻR w naszej Parafii”; ofiary będą przeznaczone na wykańczanie Domu Parafialnego i potrzeby kościoła pruszowickiego, a po Mszy św. – zmiany tajemnic ŻR…  
  5. Następna niedziela będzie tzw. Wrocławską Niedzielą Hospicyjną, czyli połączoną ze zbiórką ofiar przeznaczonych na potrzeby Chorych umierających na raka; po każdej Mszy św. będą kwestować wolontariusze. XVI Wrocławska Niedziela Hospicyjna będzie też okazją do konkretnego czynu miłosierdzia wobec osób potrzebujących pomocy…
  6. Natomiast już dzisiaj na apel Caritas Polska po Mszy przeprowadzamy zbiórkę ofiar dla doświadczonej wojną ludności Ukrainy; zwłaszcza dla tych, którzy będą szukali schronienia w Polsce…
  7. Serdeczne „Bóg zapłać” za zainteresowanie i udział w kiermaszu odzieżowym; dziękujemy Darczyńcom i Organizatorom…
  8. 03. zostanie podstawiony samochód, który odbierze zebrany na terenie przykościelnym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w ramach ogólnopolskiej akcji „Pro Missio”. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy się w tę akcję włączyli!
  9. Pod chórem znajdziemy biuletyn parafialny i kolejny nr Gościa Niedzielnego