Różaniec Rodziców

W czerwcu 2023 r. w naszej parafii, zawiązała się wspólnota Różaniec Rodziców, za swojego patrona objęła św. Józefa.

Różaniec Rodziców to modlitwa wspólnotowa oparta na schemacie Żywego Różańca. Podejmujemy modlitwę włączając się w 20-sto osobowe grupy rodziców, zwane różami. Uczestnik Różańca Rodziców podejmuje modlitwę w intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozostałych członków danej róży, a w zamian inni rodzice z tej róży modlą się za jego dzieci. Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca z przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicą. W ten sposób za dzieci tego rodzica odmówiony jest codziennie cały różaniec.

Intencje modlitwy Różańca Rodziców
Od powstania Różańca Rodziców ukształtowało się pięć konkretnych intencji ogólnych naszej modlitwy. Jako rodzice modlimy się w intencjach szczegółowych naszych dzieci i wszystkich innych dzieci z danej róży, a intencje ogólne prowadzą nas w modlitwie, zwłaszcza w zakresie relacji w rodzinie i środowisku. Poniżej zamieszczamy te intencje ogólne:
 1. Prosimy Boga, aby mocą ofiary Jezusa Chrystusa ochronił nasze dzieci przed negatywnymi skutkami grzechów i zaniedbań rodzicielskich.
 2. Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby każdego dnia doświadczały Bożej Miłości i aby w ich życiu wypełniała się wola Boża.
 3. Prosimy o środowisko wspierające rozwój naszych dzieci oraz uzdrowienie zranień spowodowanych przez ich otoczenie.
 4. Prosimy o rozszerzanie się dzieła Różańca Rodziców, aby każde dziecko otrzymywało od swoich rodziców błogosławieństwo, miłość oraz nieustanną modlitwę.
 5. Prosimy za Ojca Świętego, w Jego intencjach i za cały Kościół .

W przypadku, gdy dziecko zmarło lub do modlitwy przystępują rodzice dziecka / dzieci zmarłych, intencje w odniesieniu do tych dzieci się zmieniają, to oznacza, że modlimy się za te dzieci tak, jak za osoby zmarłe – o życie wieczne dla nich, o pocieszenie dla rodziców i dla bliskich.

Co zyskujemy ?

  1. Dajemy najpiękniejszy prezent / dar naszym dzieciom – i to codziennie – wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży (wiele, wiele łask) – pełniej wypełniamy 4 przykazanie.
  2. Pewność że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy gdy sam zapomnę – jeśli nikt nie zapomni to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec!.
  3. Rozwój naszej osobistej modlitwy, często też rodzice podejmują wspólnie modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie. ( jak najbardziej zalecane i bardzo owocne!)

Więcej informacji na stronie: https://www.rozaniecrodzicow.pl

Zapraszamy wszystkich rodziców do tworzenia kolejnych róż Różańca Rodziców. Zgłoszenia chęci podjęcia modlitwy za dzieci prosimy kierować do kancelarii parafialnej.