5 Niedziela Wielkanocna – 15.V.2022 r. Ogłoszenia

Ogłoszenia Duszpasterskie

5 Niedziela Wielkanocna – 15.V.2022 r.

 

  • Przeżywamy 5-ą niedzielę wielkanocną i 3-ą miesiąca: dzisiejsza niedziela kończy Tydzień Modlitw o powołania do służby Bożej w Kościele. Dzisiaj ma miejsce także comiesięczna zbiórka charytatywna, którą przeprowadza Parafialny Zespół Caritas. 
  • Podczas tegorocznych nabożeństw majowych, które odbywają się codziennie o g. 17.30, na początku odmawiana jest modlitwa Św. JP II o pokój: w zakrystii można się jeszcze zapisać na listę dla osób, które byłyby chętne do odczytywania modlitwy podczas kolejnych nabożeństw!
  • Przed nami 5-y tydzień wielkanocny: w poniedziałek – uroczystość Św. Andrzeja Boboli, prezbitera – Patrona Polski 
  • W środę: 18.05 – przypada 102 r. ur. Karola Wojtyły – Św. Jana Pawła II, i dlatego też – nieprzypadkowo – ta właśnie data została wybrana na poświęcenie Domu Parafialnego, któremu patronuje Św. JP II, a także dzień S. Bierzmowania dla Młodzieży naszej Parafii. Uroczystości tej przewodniczył będzie Ks. Abp Józef Kupny. Rozpocznie się ona majówką o g. 17.30; następnie o g. 18.00 – w Domu Parafialnym, przy udziale Młodzieży bierzmowanej, Księży i przedstawicieli Parafii – Ks. Arcybiskup dokona poświęcenia Domu, a także odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Następnie w kościele rozpocznie się koncelebrowana Msza św. podczas której Młodzież przyjmie S. Bierzmowania. Na zakończenie Ks. Abp J. Kupny wręczy Medale Św. Jadwigi dla osób najbardziej zaangażowanych w powstanie Domu Św. Jana Pawła II. Prosimy bardzo o zaangażowanie w przygotowania do tej kolejnej wizyty Ks. Arcybiskupa na terenie naszej Parafii… 
  • W związku z bierzmowaniem, we wtorek 17.05 od g. 17.00 odbywać się będzie spowiedź św. zarówno dla Bierzmowanych, jak i wszystkich bliskich – związanych z bierzmowanymi – czyli ich Świadków i członków najbliższej rodziny; serdecznie zapraszamy… 
  • Za tydzień 22.05. – akurat w 4-tą niedzielę miesiąca – przypadnie comiesięczny APEL ku czci Św. JP II; jest on przewidziany podczas Mszy św. wieczornej, a jego tematem będzie: „Jan Paweł II i Dzieci”
  • Jeszcze raz przypominamy, że w związku z odwołaniem przez Ks. Abpa ograniczeń związanych ze stanem pandemii zostaje przywrócona posługa Szafarzy Nadzwyczajnych Komunii Św., co oznacza, że będą oni mogli znowu zanosić Komunię Św. do domów ludzi chorych, którzy o własnych siłach nie mogą przyjść do kościoła. 
  • Pod chórem znajdują się: biuletyn parafialny i kolejny nr Gościa Niedzielnego… 
  • Na koniec, prosimy o kolejne sprawozdanie Wolontariat parafialny ds. Uchodźców:…   

AMDG