2 Luty (piątek) – Ofiarowanie Pańskie – „Matki Boskiej Gromnicznej”

2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. W ten sposób cały lud Boży przeżywa na nowo to, co wydarzyło się w świątyni jerozolimskiej – Najświętsza Maryja wraz ze św. Józefem ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, że nowo narodzony Syn Boży jest Światłem świata i Zbawieniem narodów. Święto to potocznie nazywamy świętem Matki Bożej Gromnicznej, a od 1997 r. w tym dniu obchodzimy ustanowiony przez Św. Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Msze św. będą odprawiane o g. 9.00, 16.30 i 18.00, a w Pruszowicach o g. 19.00.

Taca w tym dniu jest przeznaczona na potrzeby klasztorów kontemplacyjnych oraz Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy. Na każdej Mszy św. błogosławieństwo gromnic