22 Niedziela Zwykła – 3.IX.2023 r.

22 Niedziela Zwykła – 3.IX.2023 r.
Ogłoszenia Parafialne

 

  1. Przeżywamy 22 niedzielę zwykłą: pierwszą miesiąca – powakacyjną; wyjątkowo dzisiaj nie ma adoracji; Prymaria w int.: „O dobrych nauczycieli, aby wychowanie w szkole było zgodne z wolą rodziców, oparte na wzajemnym poszanowaniu i by służyło dobru Ojczyzny” – od IV Róży Św. Maksymiliana; po Mszy św. zmiana tajemnic ŻR, a ofiary są przeznaczone na potrzeby kościołów lokalnych na Pawłowicach i w Pruszowicach. Natomiast o g. 11.00 w Pruszowicach i o g. 12.30 na Pawłowicach – Msze św. dziękczynne za tegoroczne plony i żniwa…

 

  1. W kalendarzu liturgicznym, przypominamy: w poniedziałek o g. 8.00 – Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego; zapraszamy szczególnie DZIECI, rodziców, nauczycieli i wychowawców; wieczorna Msza św. w języku łacińskim; w środę – Nowenna do MB NP; następnie – w I Czwartek: Msza ku czci J.Ch. Jedynego i Najwyższego Kapłana: zostanie ona poprzedzona adoracją eucharystyczną i okazją do spowiedzi św.: tak, jak było wcześniej, czyli od g. 17.00; w piątek 09. święto Narodzenia NMP: na Mszy św. wieczornej – błogosławieństwo ziarna na zasiew, a o g. 15.00 – Godzina Miłosierdzia i adoracja do Mszy św. wieczornej; w sobotę o g. 9.00 Msza św. wotywna ku czci NMP; wieczorem – Msza św. niedzielna.

 

  1. Za tydzień II niedziela miesiąca: rozpoczną się regularne spotkania Rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św… A dzisiaj dzieci zapraszamy na cukierka „na otarcie łez” z powodu kończących się wakacji!

 

  1. Podtrzymujemy terminy i odpowiedzialność poszczególnych grup i wspólnot za prowadzenie comiesięcznych Apeli ku czci Św. JP II oraz Czuwań modlitewnych ze Św. O. Pio – wg planu ustalonego w minionym roku. Do tego planu chcemy włączyć także wspólnotę „Dom na skale” oraz Kościół Domowy…

 

  1. 5 września – we wtorek, po wieczornej Mszy św. – w auli Domu parafialnego planowane jest spotkanie uczestników Pielgrzymki do Kodnia….

 

  1. W związku z Archidiecezjalnym Czuwaniem na Jasnej Górze jest możliwość wspólnego wyjazdu z Parafią Św. Michała Arch. w Długołęce 09. o g. 11.00, po drodze Gidle; powrót po Apelu: kontakt przez Ks. Jacka: 507 084 199…

 

  1. Zapraszamy do lektury Biuletynu Parafialnego i Gościa Niedzielnego oraz do zainteresowania się książeczką pt.: Rodzina Ulmów. Droga ku świętości

 

  1. Życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa po okresie wakacyjnym, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży szkolnej…

 

AMDG