Dy?ury kap?a?skie
Dodane przez jarekp dnia 29.03.2020 21:42
DY?URY KAP?A?SKIE W NASZEJ PARAFII
Udost?pniamy wiernym numery telefonów, poprzez które mo?na umówi? si? z duszpasterzem na indywidualn? spowied?, wed?ug poni?szego grafiku:
Ks. Proboszcz 662 015 315 Ks. Jacek 507 084 199

do godz. 12:00 oo godz. 12:00
poniedzia?ek ks. Proboszcz ks. Proboszcz
wtorek ks. Jacek ks. Jacek
?roda ks. Jacek ks. Proboszcz
czwartek ks. Proboszcz ks. Jacek
pi?tek ks. Jacek ks. Proboszcz
sobota ks. Proboszcz ks. Jacek
niedziela w niedziel? obaj Ksi??a s? dost?pni w ko?ciele przy okazji celebracji Mszy ?w.