Fundacja KGHM Polska Mied?
Dodane przez jarekp dnia 30.11.2014 00:00
Dzi?ki staraniom ksi?dza Proboszcza nasza parafia otrzyma?a od Fundacji KGHM Polska Mied? w Lubinie darowizn? w kwocie 40.000,00 z?otych ( s?ownie : czterdzie?ci tysi?cy z?otych) z przeznaczeniem na prace remontowe naszego parafialnego ko?cio?a usytuowanego przy ul. Starod?bowej 1.
news: logo.PNG