1% podatku
Dodane przez jarekp dnia 24.01.2015 20:35
Serdecznie zach?camy - zw?aszcza - Parafian, którzy indywidualnie rozliczaj? si? z "fiskusem", o przekazywanie 1% odpisu podatkowego: b?d? to na budow? Domu Parafialnego na Paw?owicach b?d? to na ko?ció? w Pruszowicach poprzez Wroc?awsko-Dortmundzk? Fundacj? ?w. Jadwigi! Stosowne wzory i potrzebne informacje znajdziemy na stoliku pod chórem b?d? te? na tablicy og?osze?.